O kurzech

Vítejte na webu sloužícím pro objednání e-learningových kurzů BOZP a zákonných školení!

Zajistěte pro sebe či své zaměstnance povinná školení BOZP a další zákonem předepsaná školení formou e-learningu a získejte tak možnost školení kdykoliv, kdekoliv a odkudkoliv moderní formou.

  • Školení probíhá formou interaktivních e-learningových kurzů na počítači, tabletu či mobilním telefonu všude tam, kde máte k dispozici připojení k internetu a je zakončeno složením odpovídající zkoušky v elektronické formě.
  • Úspěšné absolvování školení je doloženo vygenerovaným certifikátem.
  • Kurzy jsou realizovány prostřednictvím portálu eakademie.cz. Odborným garantem obsahu kurzů a zkoušky je společnost Navy MAX, s.r.o.
Ukázky kurzu, zkoušky a certifikátu:

Ukázka certifikátu po úspěšném absolvování kurzu